Moscow

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Москва

Moscoƿ (Russisc: Москва) is hēafodburg and mǣst burg Russlandes. Moscow hæfþ 12.5 þūsenda þūsenda lēoda (2018).

Wikimedia Commons logo
Wikimedia Commons hæfþ māran gemyndþrǣdas sibb mid: