Iacobus I Grēatre Bryten Cyning

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Iacobus, Engla, Scotta, and Īra Cyning

Iacobus VI and I (19 Sēremōnaþ 1566 — 27 Hrēþmōnaþ 1625) wæs se forma cyning ofer eall Englalande, Scotlande and Īrlande. Hē nam swā tītul Grēatre Brytene Cyning, hwǣrof wæs hē se forma.

On Scottum fēng hē tō rīce on 24 Mǣdmōnaþ 1567 æt āne wintre, æfterþǣm þe his mōdor, Maria I Scotta Cwēn, wæs forwrecen. Hē rīcsode on Scottum swā Iacobus VI.

On 24 Hrēþmōnaþ 1603 forfērde Elisabeþ I Engla Cwēn. Iacobus cyning wæs hire nefa and nīehste ēðelstæf and þy fēng hē tō rīce ēac ofer Englalande and Īrlande, hwǣrin rīcsode hē swā Iacobus I.

England Arms 1603.svg