B

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
B
Latin letter B.svg
Micel geog B
Lȳtel geog b
Unicode B: U+0042
b: U+0062
HTML B: B
b: b
UTF-16 B: 0x42
b: 0x62
URL B: %42
b: %62
B
Lǣden stæfrōf
Aa Bb Cc Dd
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx
Yy Zz

B, b is bōcstæf þe is gebrocen in Lǣdene, Ænglisce, Nīwenglisce and ǣlce sprǣce.

In Ænglisce brēac man hine for þǣm swēge [b].

In Nīwenglisce brēac man hine for þǣm swēge [b].

Stǣr[adihtan | ādihtan fruman]

Ōþre wlitas[adihtan | ādihtan fruman]

NATO Morse
Bravo –···
ICS Bravo.svg Semaphore Bravo.svg Sign language B.svg ⠃
Signal flag Flag semaphore American manual alphabet Braille
dots-12

Seo ēac[adihtan | ādihtan fruman]

Utweardlican bendas[adihtan | ādihtan fruman]

Commons:Category
Wikimedia Commons hæfþ mā ymelena ymbe:
Ænglisc stæfrōf
AÆBCDÐEF/GHILMNOPRSTÞUǷ/WXY