Ƿ

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Ƿynn (Ƿ, ƿ) (ēac ƿriten sƿā ƿen) is stæf þǣre Engliscan stæfrǣƿe. Man brēac hine for þǣm sƿēge /w/.

Se rūnstæf ƿynnes (ᚹ) mǣnþ "sǣligness, bliss", cūþ fram þǣm Engliscan rūnlēoþe:

Ƿenne brūceþ, þe can ƿēana lyt
sāres and sorge and him sylfa hæf
blǣd and blysse and eac byrga geniht.