Ƿ

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Wynn (Ƿ, ƿ) (ēac writen swā wen) is stæf þǣre Engliscan stæfrǣwe. Man brēac hine for þǣm swēge /w/.

Se rūnstæf wynnes (ᚹ) mǣnþ "sǣligness, bliss", cūþ fram þǣm Engliscan rūnlēoþe:

Wenne brūceþ, þe can wēana lyt
sāres and sorge and him sylfa hæf
blǣd and blysse and eac byrga geniht.