Jump to content

Ƿ

Fram Wikipǣdian
Ƿynn
Micel geog Ƿ
Lȳtel geog ƿ
Unicode Ƿ: U+01F7
ƿ: U+01B6
HTML Ƿ: Ƿ
ƿ: ƿ

Ƿynn (Ƿ, ƿ) (ēac ƿriten sƿā ƿen) is stæf þǣre Engliscan stæfrǣƿe. Man brēac hine for þǣm sƿēge /w/.

Se rūnstæf ƿynnes (ᚹ) mǣnþ "sǣligness, bliss", cūþ fram þǣm Engliscan rūnlēoþe:

Ƿenne brūceþ, þe can ƿēana lyt
sāres and sorge and him sylfa hæf
blǣd and blysse and eac byrga geniht.
Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Wikipædie mid ætiecunge hire helpan.
Ænglisc stæfrof
AÆBCDÐEF/GHILMNOPRSTÞUǷ/WXY