Sūþtun on Defnum

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Plymouth hoe from mountbatten 2.jpg

Sūþtun (Nīwenglisc: Plymouth, Cornisc: Aberplymm) is Defena mǣst burg. Sēo ceaster standeþ æt þǣm Tamermūþan, ofer hwylcum is Cornweall. His stǣrlica hert is ymbe Sūþtun Hǣfen (Sutton Harbour)

Sē Hōh, sē is westweard betwuh Sūþtun Hǣfen and Defenport, hæfþ þā Cynelice Festnunge. Defenport is ān eard þæs Cynelican Scipheres.