Pippen III Francena Cyning

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Pippen III oþþe ōþre naman Pepin Scorta (fram þǣm 714. gēare ōþ þæt 768. gēar) ƿæs Francena Cyning fram þǣm 751. gēare ōþ þæt 768. and hē ƿæs se ǣrrsta Francena cyning þæs Carles hūses. His sunu and æftergenga ƿæs Carl Micela Francena Cyning, and his cynecynn is æfter þissum Carle genemned.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.