Pippen III Francena Cyning

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Pippen III oþþe ōþre naman Pepin Scorta (fram þǣm 714. gēare ōþ þæt 768. gēar) wæs Francena Cyning fram þǣm 751. gēare ōþ þæt 768. and hē wæs se ǣrrsta Francena cyning þæs Carles hūses. His sunu and æftergenga wæs Carl Micela Francena Cyning, and his cynecynn is æfter þissum Carle genemned.