Jump to content

Phong Nha-Ke Bang

Fram Wikipǣdian
Tien Son Scræf in Phong Nha-Ke Bang

Phong Nha-Ke Bang is rīcisc edisc in Quang Binh scīre on Fietname þe ligþ 50 þūsendmetera benorðan Đồng Hới and 450 þūsendmetera besūðan Hanoi. Hit hæfþ 300 eorþscrafa and scræfinclu mid lengþe 70 þūsendmetera. in þǣm 2003 gēare, man hīe tō UNESCOes World Heritage Sites geald. Þæt edisc hæfþ sundorlīfnesse.