Jump to content

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Fram Wikipǣdian
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
Hus Wangchukingas
Fæder Jigme Singye Wangchuck
Modor Tshering Yangdon
Geboren 21 Solmonaþ 1980
Kathmandu
Handseten Jigme Khesar Namgyel Wangchuck handseten

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck is Bhutanes Cyning. He fang to rice on 9. dæg Geolan ðan his fæder, se is Jigme Singye Wangchuck Cyning, forscrah his cynedom, and his gehalgung wæs on 6. dæg Blotmonðes 2008 in Punakha þæm tune.