Ealdfriþ

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ealdfriþ ƿæs Norþanhymbra cyning and ricsode tƿentig ƿinter, of 685705. Hine man lǣrde in Īrlande for þǣre cirican, and ƿæs se ǣresta bōclica cyning on Englaland.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.