Drān

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Drān in flyhte

Drān is ƿerlic bēo. He is of ungefylledum æge and næfþ sting. He ne gædrað hunigtēar ne bēobrēad and his ān ƿīce is to bēonne sēo bēocƿēne gemaca.

Ūtƿearde hlencas[adiht | adiht fruman]