Bysenmōtung:Irland Cynwise Scire

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Þis geƿrit ne brȳcþ langmearcas, oþþe hīe ne ƿel brȳcþ.

Bidde, ƿrīt langmearca in eallum stedum þe þurfaþ hīe.