Berhte Cent Cwēn

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Berhte wæs Hereberhtes dōhtor, se wæs Paris cyning. On þǣm 570. gēare ceorlode hēo on Æðelbryhte se wæs Cent Cyning.