Wyrt

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ƿyrt is plante þe man mæg brūcan tō fōdan oþþe lǣcedōme.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.