Windows on the World

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Windows of the World is sēo rūm on sēo 107th stōrra of sē Nord Torre of sēo grēat World Trade Center.