The Miracles

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

The Miracles (Englisc: Þā Wundru) wæs swegwerod in þǣm 1960um and 1970um, þe sang fela lēoða. Hit wæs āfunden in þǣm USA in þǣm 1960um, and his hēafodsangere, Smokey Robinson wæs wīdcūþ for sangwrītunge.