Tætta

Fram Wikipǣdian
Tætta
Langbearda Cyning
Cynedom ymbe 500s – 510
Foregenga Clappa
Æftergenga Ƿacca
Bearn Hildgils
Rumþryð
Hus Leðingas
Fæder Clappa
Modor
Geboren 5. century
Deaþ 510


Tætta Clapping, eac hatte Tato, ƿæs se cyning þāra Langbearda in þǣm 6e gearhundred til 510. Clappa ƿæs his fæder and foregenga, and Ƿacca ƿæs his nefa and æftergenga. Ƿacca slog hine to ƿeorþan cyning.