Stromnæs

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Stromnæs

Stromnæss (Nīwenglisc: Stromness) is Orcanegena oþru burg. Stromnæss līþ æt Rosseges sūþwesternum ende, æt Scapaflēotes mūþa betwuh Stromnæss and Hēa-īege. Scipu of Bretenīege seglað on Stromnæss.

Stromnæss geaf gelicenamodum wice on Sūþgeorgie his naman.