Stīðen Āc

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Stīðen Āc is burg in Heortfordscīre, in Englalande. Hire burgwaru wæs 1,430 in 1801, 4,049 in 1901 and 79,724 in 2001. Se mǣst ēaca gelamp in þǣm 1950um and 1960um, æfter þǣm man Stīðen Āc swā "nīwe þorp" hǣtt, þȳ New Towns Act of 1946.