Jump to content

Scōl

Fram Wikipǣdian

Ǣn scōl oþþe leornunghūs (Niwenglisc: school oþþe learning house) is bēot ēac þā lārende stōw and bold getēohþ to sīen lārȝe gestreōn and lārȝe æftmælde for þā læran þǣra lǣranenȝa.