Sīde

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Wikimedia Commons logo
Wikimedia Commons hæfþ māran gemyndþrǣdas sibb mid:

Sīde is þrǣds cynn þe macaþ serces.