Rīn

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Þæs Rīnes weg

Se Rīn is lang and namcūþ ēa in Europan. Hē flēwþ þurh Swissland, Liechtenstein, Ēastrīce, Germanie, Francland, and Niðerland.

Gēogēare wǣron se Rīn and sēo Donua norþerna mearca þæs Rōmāniscan Rīces.

Sēo ēac[adihtan | ādihtan fruman]