Rīn

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Þæs Rīnes ƿeg

Se Rīn is lang and namcūþ ēa in Europan. Hē flēƿþ þurh Sƿissland, Liechtenstein, Ēastrīce, Germanie, Francland, and Niðerland.

Gēogēare ƿǣron se Rīn and sēo Donua norþerna mearca þæs Rōmāniscan Rīces.

Sēo ēac[adihtan | ādihtan fruman]