Rēan

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
"Rán" (2004) by Anker Eli Petersen.

Rēan is Hǣðen sǣgyden, hƿæs nama on Eald Norðisc Rán is, and mǣnþ ēac þēof. Hēo is ƿīf Ægires and hæfþ nigon dohtor. Rēan hæfþ nett hƿelċ ȝenimþ hēo menn þe þȳ sǣ fāraþ.


Commons:Category
Wikimedia Commons hæfþ mā ymelena ymbe: