Rēan

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
"Rán" (2004) by Anker Eli Petersen.

Rēan is Hǣðen sǣgyden, hƿæs nama on Eald Norðisc Rán is, and mǣnþ ēac þēof. Hēo is ƿīf Ægires and hæfþ nigon dohtor. Rēan hæfþ nett hƿelċ ȝenimþ hēo menn þe þȳ sǣ fāraþ.


Commons-logo.svg Wikimedia Commons hæfþ māran gemyndþrǣdas sibb mid:
Rán