Nīl

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Ēac seoh Nile.

Sēo Nīl is grēat, lang ēa in Affrican. Hēo flēƿþ þurh Ægypt.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.