Monte Carlo

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Monte Carlo Byht be nihte

Monte Carlo (sē is Carles beorg) is burg on Monaco þēodenrīce. Monte Carlo Byht hæfþ hȳð hwǣrin on ancre rīdaþ manig rīces manna bātas. Sēo burg is mid tæflunghūsum ful.

On Monte Carlo cymþ ælc gēar wægnræs (Frencisc: Rallye Automobile Monte-Carlo).