Mississippi ēa

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Mississippi ēa nēah Sctes Hloðƿices, Missouri

Mississippi is þǣre mæste ēa in Norþamerican. Hēo flēoƿþ norþ oþ sūþ betƿux þǣm Geānlǣhtan Rīcum American and iernþ ūt in þǣm Mexico Byhte æt Nīƿum Orleans in Louisiane.

Mississippi ēa giefþ hiere nama to Mississippi rīce, þæt licþ on hiere ēasthealfe on þǣre ēa sūðernan gelage.