Mississippi ēa

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Mississippi ēa nēah Sctes Hloðwices, Missouri

Mississippi is þǣre mæste ēa in Norþamerican. Hēo flēowþ norþ oþ sūþ betwux þǣm Geānlǣhtan Rīcum American and iernþ ūt in þǣm Mexico Byhte æt Nīwum Orleans in Louisiane.

Mississippi ēa giefþ hiere nama to Mississippi rīce, þæt licþ on hiere ēasthealfe on þǣre ēa sūðernan gelage.