Middeltūn þǣra de Cahaignes

Fram Wikipǣdian
Middeltūn
Middeltūn

Middeltūn þǣra de Cahaignes is stede in Buccingahāmscīre in Englalande. Hit nū hātte Milton Keynes. Se stede is fiftig ƿintra ylde on MMXVII.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Wikipædie mid ætiecunge hire helpan.