Mann

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Mann is sēo cræftigoste ƿiht gecūþ manncynne. Hē hæfþ līc hƿætƿhæge gelīc apum. For þǣm is mann oft mid apan gesmēad.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.