Mōtung:Peru

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ȝetæl nīƿra ƿorda and earfoðra ƿorda[adiht fruman]

  • ȝemǣȝþ (authentic with different meaning) - tribe (taxonomy)