Jump to content

Lēo Hlāford Wǣpencyning

Fram Wikipǣdian
Lēo Hlāford Ƿǣponcyning

Se Lēo Hlāford Ƿǣponcyning oþþe Lēo Hlāford (on Nīƿenglisce: Lord Lyon King of Arms) is þǣre Cƿēne ƿǣponþegn in Scotlande. He hæfþ onsting ƿǣponriht to giefenne to Scottum and mannum of Scottacynn.

Lēo Hlāfordes is se hēafod þæs Lēo Hlāfordes Stālærn, hƿærin hierþ he ƿǣponriht ontala.

Lēo Hlāford tōdæg, siþþan 2014, is Joseph Morrow.