Jump to content

Læsse Asia

Fram Wikipǣdian

Sēo Læsse Asia is land on Asie ƿestdǣle. Fēoƿerscȳte is hēo, and hafaþ ƿæter on þrim ecgum; hēo hæfþ Euxinus be norþan hire, þone Egiscan Sǣ be ƿestan hire and Ƿendelsǣ be sūþan hire. Be ēastan hire is þæs landes gemearc beorgfæstnes: Causasus and Armenia.

Turclandes mǣst dǣl is sēo Læsse Asia.