Halifax

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Halifaxnighttime.jpg

Halifax is Nīƿes Scotlandes hēafodstōl. Halifax hæfþ lēodrǣdenne 413,700 on þǣre brādran byrig þæs 2011. gēares. Sēo burg hātte ēac tō binaman "sēo Trēoƿa Burg".


Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.