Fucgi Beorg

Fram Wikipǣdian
(Edlǣded of Fūcgī Beorg)
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Fugci Beorg ofer Sciōcgico Mere

Fucgī Beorg (富士山 Fujisan) is micel beorg on Iapane.

Þes dūn is on Honscū þǣm īegland, and is Iapanes hēasta beorg forþǣm þe stent his topp æt 12,389 fōtum.

Fucgi is fȳrbeorg and giet mōt he abyrstan swā swā dyde he in 1707.

Hit stent is 60 mīle Tōkyō be sūðwesten, and of þǣre ceastre mōt man sēon þisne beorg.

Hit wæs geweorðed folde ierfe on 22 Sēremōnþe 2013.