Dunnan tūn

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Dunnan tūn is tūn in Englalande.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.