Dūnholm

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Dunholm Heafodcirice

Dūnholm is burg on Englum sēo is Dūnholmscīre scīrburg.

Dūnholm stent on beorge ymbhæft mid strēame. Sēo burg ƿeard miċel þā ƿeard hīe Scte Cūþbeorhtes bana hām. Cuþbeorhtes lic liecgð ȝiet under þǣre hēafodċiriċe flōr.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.