Jump to content

Cyngestūn on Hul

Fram Wikipǣdian
Cyngestūn on Hul
Bæceringmet
[1]
Tælmet
Scir: Eoferwicscīr
Feorrspreca forerim: 01482
Ærendrun:
Stowlicu toþegnung
Læppa: City of Kingston upon Hull

Cyningestūn on Hull (Niwenglisc: Kingston upon Hull) is port in þæm East Þriding, se is Eoferƿicscire dǣl, on Englum. Hē hæfþ 321,928 buend ond liġþ on ēa Hull.