Cycene

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Cycene is rúm, þe man brýcþ tó fremmenne fódan.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.