City of Heroes

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

City of Heroes (eng. Hæleða Burg) is circolwyrdgamen, gescapen fram Cryptic Studios and gewīdmǣrsod fram NCSoft, in þǣm man dēþ swā oferhæle (n.eng. superhero), mid cræftum swā oferstrengþe, flyht, fȳrwieldunge, asf. Sīþ his ūtsendunge on 28 Ēastermōnþe, 2004, wǣron sind 7 uncēapa nīwunga, and sēo 8e cymþ ufor in þissum gēare.