Bysen:SolmōnaþGerīmbōc2007

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
<< Solmōnaþ 2007 >>
Su Þu Fr
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
MMVII

Þis bisen cymþ of {{SolmōnaþGerīmbōc2007Fruma}}, and cymþ of þǣm bisenungum for þǣm mōnþum in 2006.

Cǣg:[ādihtan fruman]

  • Þā winstran arwan bindaþ tō Æfterran Gēolan 2007 (æfterþǣm hine scōp man);
  • Se mōnaþtācen bindeþ tō Solmōnþe 2007 (ditto);
  • Þā swīðran arwan bindaþ tō Hrēþmōnþe 2007 (ditto);
  • Þā dagas bindaþ tō ǣlcum dæges syndrigum gewrite.
  • Þā Rōmāniscan gerimu bindaþ tō þǣm 2007 (MMVII) gewrit, būtan looking redundant with the
    Arabic-numeral expression of the year at the top.