Bysen:Delete

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Æwyrp stoppa.svg
Þes tramet ƿæs for sƿiftlicre āhƿītunge genamod.
Þæt gescēad giefen biþ "{{{1}}}". Gif þū tōdǣle ƿiþ his sƿiftlican āhƿītunge, bidde ārec hƿȳ on his mōtungtramet. Gif þes tramet geƿislīce ne macie þā nȳdbrycas for sƿiftlicre āhƿītunge, oþþe þū hit geteohhie tō gerihtenne, bidde fornim þis geƿrit, ac ne fornim þis geƿrit fram tramete þe þū self scōp.

Beƿitendas, gīemaþ tō sēonne gif āhƿæt hider binde and þisses trametes stǣre (nīƿoste ādihtung) for āhƿītunge.