Butt plug

Fram Wikipǣdian

Butt plug (in Nīƿenglisc) is an earsgang pinhnutu, it is brucan ƿiþ hǣmed. It ƿæs fȳrst gescieppan in sēo ende of sēo Nigonteneþe-Hundgēar ƿiþ Dr. Young's Ideal Rectal Dilators. It is onlīcung an fegen pintel oþþe an dildo.