Brūcendmōtung:D.A. Borgdorff

Page contents not supported in other languages.
Fram Wikipǣdian

Wilcume

Wes hāl, and wilcume tō Wicipǣdian! Wē þanciaþ þē þīnra forðunga.
Ic hopie þæt þē gelīcaþ se stede and gecēosest tō belīfenne. Hēr sind sume trametas þe þu gelāstfulle findan meaht:
Ic hopie þæt þē gelīcaþ tō ādihtenne hēr and tō bēonne Wicibōcere ! Bidde sett þīnne naman on gesprectrametum þurh brȳcunge fēower ofertācna (4~); þis wrīteþ būtan underscyte þīnne naman and þā tælmearce. Gif þu helpes þearft, besēo Wikipedia:Frignunga, bide mec on mīnum gesprectramete, oþþe sett {{tl|helpme}} on þīnne gesprectramet and bide mec þǣr þīnre frignunge. Eft wilcume þīn namantācn

Gracias bedanken and gruesþēn versa: D.A. Borgdorff 15:28, 21 Mǣdmōnaþ 2009 (UTC)

Wilcume DAB, uw oud-Engels behoeft nog wat verbetering (de mijne ook trouwens). Behouden vaart, en: gegréte ic thec, Crowsnest 18:50, 8 Wēodmōnaþ 2009 (UTC)
Ic must þæt beæmen, mear maecke myn sorgh over Dr. Van der Pol gesprǣc terpleacke in üns laeglande. Grazicǣ þearft, besēo t.à.t.: ing° D.A. Borgdorff 04:13, 24 Wēodmōnaþ 2009 (UTC)

Avoiding block[adiht fruman]

Hello Fram, earlier this year you indefinitely blocked the user with IP 86.83.155.44 for disruptive editing after he had been blocked multiple times on this Wikipedia (see this blocklog). Besides that block that also prevented him from creating an user account, his user and talk page were cleared, a message explaining the user is indefinitely blocked was put in place and these pages were protected from editing. Yesterday the same user started editing here under his new user account: User:D.A._Borgdorff. As can be seen from his contributions so far, he copied the old discussions from previous talk page (the history of those pages were not deleted) including parts that were about importing problems from other Wikipedia's. As can be seen in his recent contributions he still uses his nickname 'dAb' and/or 'D.A. Borgdorff' just as he did when he was still working anonymously from that IP address. So there is no reason to doubt this is the same user who is now avoiding the block for the IP address by editing under a username. - Robotje (talk) 13:05, 5 November 2009 (UTC)

Thanks, obvious case, indef blocked. Fram (talk) 20:29, 5 November 2009 (UTC)

Gereformeerder Herblokkaden[adiht fruman]

In verband met commentaar op mijn *herblok*, wil ik me hier tot collega Rikipedia wenden, die tot voor kort nog begrip voor mijn visie kon opbrengen, maar helaas niet per E-mail-functie bereikbaar bleek. - Ik citeer daarbij uit de Engelse reactie begin Juni vorig Jaar: User talk: Pediariki From Wikipedia, .. >> The *free encyclopedia* ?? [edit] Seguir el pulso Dear Sir Dmtri Nikolaj and Estimable mr. Rikipedia: I herewith like to really thank you for your helpfull support in the case of my recent astonishing blocking up from further editing again. In the mean time with best regards I remain faithfully yours: D.A. Borgdorff - e.i. - MASc. by 86.83.155.44 (talk) 14:15, 9 June 2008 (UTC) Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:Pediariki" Inmiddels hebben zich in tamelijk snelle verandering nogal bedenkelijk gevaarlijke verschuivingen in het gevoerd beleid op onze Wikipediae voltrokken, mede gelet op Uw omgeslagen visie en het appreciëren van een *dwang tot stoken* ...?? - In dier voege wil ik nogeens mijn E-mail reactie @ de Heer Tjako van Schie voor het voetlicht brengen: Op 19 november 2009 01:55 schreef D.A. Borgdorff -- MASc <per mail.com> het volgende:

Beste Tjako, leuk dat U weer terug bent, na die verre maar aangenaam verlopen *recital* op het Amerikaanse continent. Ook nog dank voor Uw begrip, hoewel ik echt betwijfel of men van kadaverdiscipline af kan stappen. Voor de objectiviteit heb ik U zo min mogelijk gestoord. (als aanvulling: Lidewij heeft er -- zoals steeds weer *bijna als enige* -- vrijwel *alles* van begrepen, de invloed der WOII, het gezeur met blokkaden, schandlijst die er nog immer staat, besmeuren van mijn Familie-Naam, volslagen onbegrip over o.a. het complexe Lemma: Van der Pol-vergelijking, wat [ook] durend werd tegengewerkt, anderen die allang niet meer in hoofdnaamruimte bijdragen als bijv. Pieter2, die niet gehinderd worden, enz. ... néé er spelen op de achhtergrond hele andere venijnige, zelfs fascistoïde vormen die collega Celloman toentertijd al zag, en je kunt zo wel blijven laveren, daar sta ik toch echt BOVEN hoor) Ter verandering nu dan maar IN STRIKT vertrouwen ... nogeens een KOPIE van mijn hedendaagse krabbels. Ik blijf mijn lied'ren zingen als gewoon - [...] ..


Doorgestuurd bericht ----------

Van: D.A. Borgdorff -- MASc Datum: 19 november 2009 01:31 uur Op 18 november 2009 ca. 21 uur, schreef D.A. Borgdorff @ Kalsermar, Rododendron, Cumulus, Freaky Fries, evenals in Ccfr. D.A. Borgdorff en JandeFietser via deze Wiki-E-mail het volgende:

{ ZIE ONDER CC VAN WIKIPEDIA }

Feliz Cumpleaños, d.i. fijn : Cumulus, uit Uwe pen kwam (dit keer i.i.g.) de fijne regen die tegen m'n denk-Raam tikt, en niet die donderpreeken van deze Dwaze Maagden en Mannenbroeders en RK-zielsverwanten, die er nog steeds niets van weten te begrijpen ... dat elke Vogel, ook een Pluimvogel of Walgvogel, zingt naar diens wijze. Dit bericht kan ook weer naar de Goede Verstaanders in Kopie verspreid worden, ter meerdere leringe, echter niet zoals in de opvattingen van den Heer S.Kroezen, en Zijne navolgers, of Epigonen, welke erna redekavelden op die MOD-paginae. Wat heb je toch een raar soort Typen op die Wikipediae ... vind ik dan maar :-) De allerbeste groeten toegewenst, ook aan Uwe naasten en vrienden, waar ik immer mezelve trouw blijf, dus voorts met de meest hooge achting: (-) D.A. Borgdorff (s.s.t.t.)

  • Op 19 november 2009 00:25 schreef Cumulus [per] Wiki {een reactie} ... "Beste Dr. Borgdorff, ..." vv. ... in antwoord op mijn eerdere mailzendingen, Op.Cit.:

L.S., aangezien ik niet geheel onverwacht maar wel weer pardoes *geblokt* ben (waar men maar zin in heeft.??) wil ik u nog gaarne ter aanvulling mailen, dat het zogenaamde *Weblog* van collega Jan de Fietser als volgt is gegeven:

 <<[1]>> 

Nota Bene: ""als het goed is kunnen nu bij elk berichtje dat is geplaatst op mn weblog reacties worden ingezonden."" - Met de U verschuldigde immer meest hoge achting post ik hier (alweer) mijn beste groeten in uiterst wellevende uiting onder verheven en respectvolle invocatiën: >> D.A. Borgdorff - e.i. --

  • Deze e-mail is verstuurd door D.A.. Borgdorff aan Cumulus door de functie "E-mail gebruiker" van de Nederlandstalige Wikipedia (nl.wikipedia.org). De e-mail is automatisch afgeleverd en de Wikimedia Foundation kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud. Indien deze e-mail ongewenste inhoud bevat of als u onbekend bent met de functie E-mail gebruiker, lees dan onderstaande informatie:
  • De afzender heeft bij het verzenden geen enkele informatie ontvangen over uw e-mail account, en er is geen enkele verplichting op deze e-mail te antwoorden (voor meer informatie -engelstalig- zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:E-mailing_users).
  • Ook Ccfr. ingezonden naar JDF's *Weblog*. D.A. Borgdorff 13:14, 19 листопада 2009 (UTC)
  • Zie voor de zich verruwende Peilinghetze en afschuwelijk Volksgericht op NL aldaar en mijn verweer: meta:User: D.A. Borgdorff - D.A. Borgdorff 12:11, 3 Se Æfterra Gēola 2010 (UTC)[reply]

Arbitrage Commissie[adiht fruman]

D.A. Borgdorff -- MASc aan CaAl -- details weergeven 08:44 (20 minuten geleden)

Geachte Heer Ca Al, ... onder dankzegging voor Uw melding, moet ik toch kwijt dat U te laat en/of niet op mijn verzoeken om toelichting en zuivering hebt gereageerd, -- voordat ik (überhaupt) mij tot U kon wenden, óók al wegens een blokkade die (in totaal) al meer dan een jaar aan de gang blijkt \ en er nog van afgezien dat ik niet om Uw bemiddeling verzocht had -- dus wél in overleg met U wilde treden, maar óók en juist over de oorzaak van moeilijkheden -- daar ik (voorzover ik weet) in het geheel geen (zogenaamd) conflict met mr. Peter B had, evenmin als met anderen. Uiteraard was ik ontstemd over voortdurende en onterechte, zeer absurde blokkaden, maar U laat blijken die boodschap nog in het geheel niet begrepen te hebben, daar ook ú die blokkaden (in plaats van deze te beslechten) nog verder laat opleggen en deze censuur zelfs tot *OT* meent te moeten oprekken. Ik heb U er reeds op gewezen, dat het onverstandig is mij te blijven tarten en sarren: waar haalt men het "lef" vandaan mij (ook nog hier in Nederland) te blijven capittelen ?? -- Deze wanpraktijken zijn zowel juridisch als wetenschappelijk ontoelaatbaar, en vertonen bedenkelijke trekken. De onzuivere (c.q.: het gebrek aan) weergave van mijn repliek per vele e-mails, hoezeer ook dit ongewenste postmiddel met grote weerzin *verplicht* doch onhandig werd benut, heeft mijn gememoreerde wonden weer opengereten, wat ik U in ieder geval duidelijk kenbaar heb gemaakt.

Tenslotte heb ik laten weten Uw Cie en haar Leden altijd met fatsoenlijk respect tegemoet te zijn getreden, wat U omgekeerd (nagenoeg: arrogant richting mijn persoon) af heeft laten weten.
Consequenties van Uw ongelukkige beslissing zijn echter en uiteraard geheel voor Uw rekening.

Niettemin verblijf ik (als) immer in hoge achting en wél met een vriendelijke groet, (-) D.A. Borgdorff = 86.83.155.44 19:55, 13 Se Æfterra Gēola 2010 (UTC)[reply]