Bēor

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Englisc ealu

Bēor oþþe ealu is druncenlǣƿe drenc þe man brīeƿþ of berecorn (ōðerhƿīle of hƿǣt, mǣse (corn), oþþe rīs).