Bēor

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Englisc ealu

Bēor oþþe ealu is druncenlǣƿe drenc þe man brīeƿþ of berecorn (ōðerhƿīle of hƿǣt, mǣse (corn), oþþe rīs).


Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.