Bēdhūs þæs Holtes

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Ēa be Bēdhūse þæs Holtes

Bēdhūs þæs Holtes in lytel tūn and fæger in Carnarfonscīre, be his mearce wið DenbihscĪre. Þes tūn stent in gefyrhþe be Snāwdūnes lande and manig menn cumaþ hider for þissum beorgum.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.