Jump to content

Americanisc fōtball

Fram Wikipǣdian
Americanisc fōtball

Þā New England Patriots (blæƿen) plegaþ hergunge, ƿiþ þā Philadelphia Eagles (hƿīt) in NFL mæccan.
Ymbenama(n) Fōtball, Tackle fōtball, Gridīsen fōtball
Fyrmest plegod 6 Blōtmōnaþ, 1869, Rutgers vs. Princeton
Mearcunga
Contact Collision
Tēames menn 11 tōgædre
Flocchād Ūtan
Gearwe Fōtball
Olympisc

Americanisc fōtball, gemǣne cūþ sƿā fōtball innan American, and grydīsern oþþe tacle fōtball ūtan American, is tēama indryhtegamen in Norðamerican.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Wikipædie mid ætiecunge hire helpan.