Ǣghnōg

Fram Wikipǣdian
(Edlǣded of Aeg nog)
Jump to navigation Jump to search
Ǣȝnōg.jpg

Ǣȝhnōg is sƿēt drinc meolce staþoles þe man macaþ mid meolce, rēame, sƿētstāne and bēatenum ǣġrum and þe man ġesyflaþ cinnamon and muscata. Hit mæġ ēac behabban līþ.

Ǣȝhnōg is folcliċ in American on ƿintertīde and on Ȝēole.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.