Ūtweorp

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ūtƿeorp is searucræft ymbe tōsendunge sōnes tō lēodum þe habbaþ hira ūtƿeorparcas.

Eald Bush cynn ūtƿeorpsearu
Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Wikipædie mid ætiecunge hire helpan.