Ūtweorp

Fram Wikipǣdian
(Edlǣded of Ūtƿeorp)
Jump to navigation Jump to search

Ūtƿeorp is searucræft ymbe tōsendunge sōnes tō lēodum þe habbaþ hira ūtƿeorparcas.

Eald Bush cynn ūtƿeorpsearu