Ūtƿeorp

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Ūtƿeorp is searucræft ymbe tōsendunge sōnes tō lēodum þe habbaþ hira ūtƿeorparcas.

Eald Bush cynn ūtƿeorpsearu