Ūðwitegung

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ūðwitegung is lār, þe sēcþ wīsdōme ymbe þā worulde.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.