Āctūn, Stæffordscīr

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Āctūn is tūn in Stæffordscīre on Englum.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.