Æþelmod (cyning Hƿiccan)

Fram Wikipǣdian
Æþelmod
Cyninᵹ Hƿiccan?
Cynedom 680-aſ
Foregenga Oſric
Æftergenga Oſhere
Fæder Oſric?
Modor
Geboren


Æþelmod ƿenunᵹa ƿæſ cyninᵹe Hƿiccan on ende VII hundᵹeare. He ƿenunᵹa ƿæſ ſuna æreſ cyninᵹeſ Hƿiccan Oſrice. On ƿinterfylleðe 680 ᵹeareſ he uðe land abbodeſſan Beornᵹetan, ac ne ᵹehaten cyninᵹe.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Wikipædie mid ætiecunge hire helpan.